Delen

Campagnemaand in teken van werving mentoren

Sittard, 1 oktober 2022 – Sommige mensen kunnen door ziekte of beperking niet goed zelfstandig beslissen over hun zorg en welzijn. Een mentor kan dan uitkomst bieden: iemand die helpt om de regie over het eigen leven te houden. Zaterdag 1 oktober start de jaarlijkse Maand van de Mentor om nieuwe mentoren te werven én de bestaande mentoren in het zonnetje te zetten.

De regionale stichtingen Mentorschap, waaronder Stichting Mentorschap Limburg, hebben een tekort aan vrijwilligers die mentor willen worden. Na professionele scholing kunnen zij mensen helpen besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. “De 2.417 mentoren van de regionale stichtingen Mentorschap staan 3.289 Nederlanders bij. Dat is al fantastisch natuurlijk. Tegelijkertijd wachten momenteel bijna 200 mensen op een mentor. We verwachten dat dit aantal de komende jaren blijft groeien en daarom is het werven van nieuwe mentoren belangrijk”, zegt Xandra Leuverink, directeur Mentorschap Nederland.

Maand van de Mentor

De Maand van de Mentor beoogt voornamelijk mentoren te werven, maar heeft tegelijkertijd tot doel de bestaande mentoren in het zonnetje te zetten. Het is een initiatief van de regionale stichtingen Mentorschap, waaronder Stichting Mentorschap Limburg en de landelijke vereniging Mentorschap Nederland samen.

Zaterdag 1 oktober start Mentorschap Nederland met een radiocampagne. Op NPO Radio 2, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 zijn de radiospotjes gedurende twee weken te horen. Hierin roept mentor Dirk de Gelder vrijwilligers op om mentor te worden. In een ander spotje vertelt cliënte Anja wat haar mentor Saskia voor haar betekent.

“Het idee is dat de radiocampagne mensen enthousiasmeert om zich te verdiepen in het mentorschap en zich aan te melden als vrijwilliger. Een dankbare rol, want hun inzet maakt het verschil voor mensen die door ziekte of een beperking moeilijk kunnen beslissen over hun zorg en welzijn”, zegt directeur Mentorschap Nederland.

Om de huidige groep vrijwilligers in het zonnetje te zetten organiseren de regionale stichtingen Mentorschap verschillende feestelijke activiteiten. Enkele stichtingen kiezen ervoor extra verdiepingsbijeenkomsten aan te bieden om de kennis van mentoren nog meer te verrijken.

Stichting Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland is de vereniging van elf regionale stichtingen Mentorschap, waaronder Stichting Mentorschap Limburg, die samen landelijk dekkend mentorschap bieden op basis van vrijwillige inzet. De coördinatoren werven en trainen vrijwilligers, koppelen hen aan cliënten en geven ondersteuning bij de uitoefening van het mentorschap. De mentoren worden met zorg gekoppeld aan hun cliënten en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij het welbevinden van hun cliënt goed volgen en voor hen opkomen.