“Het Oranje Fonds steunt initiatieven die daadwerkelijk een verschil maken binnen de samenleving, die ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft in de maatschappij. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van. We verwachten dat deze bijdrage het project

Delen

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds kent € 85.000,00 toe aan Mentorschap Limburg.

De doelstelling van Stichting Mentorschap Limburg is om in twee jaar het aantal vrijwillige mentoren fors toe te laten nemen. Hiermee zal de Stichting beter kunnen voorzien in de groeiende vraag naar mentorschappen in de provincie Limburg. Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor volwassenen die wilsonbekwaam zijn en niet (meer) hun eigen belangen kunnen behartigen. Een mentor vertegenwoordigt zijn cliënt op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat veelal om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, dementerende ouderen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

De provincie Limburg heeft ongeveer 1,1 miljoen inwoners. Ruim 100.000 inwoners hebben een zorgindicatie. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat circa 10% van zorgvragers (landelijk) geen (betrokken) familie heeft. Daarnaast is er nog een groep cliënten die wel familie hebben, maar vanwege allerlei mogelijke redenen een onafhankelijke derde zoeken om hem/haar te vertegenwoordigen. Deze redenen zijn onder andere ouderdom en gebrek bij de betreffende familie, verstoorde familieverhoudingen en grotere afstanden, zowel fysiek als psychisch. De vraag naar mentoren groeit en daarom hebben we voldoende aanwas van vrijwilligers nodig.

Willen groeien, kan niet zonder bekendheid. Nog steeds ervaren we dat veel mensen nog nooit van mentorschap hebben gehoord. Hier is nog veel te doen. Vandaar dat de Stichting zal gaan investeren in PR en communicatie (bijv. via Facebook). Ook zullen maatschappelijk betrokken ondernemers worden benaderd met de vraag of wij hun personeel mogen werven als mentor. Hiertoe zal de Stichting ondernemers persoonlijk benaderen.