Josina’s lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet

Delen

Ik wil mentor worden

Waarom mentorschap?
In onze directe omgeving zijn mensen die er alleen voor staan. Ze hebben niemand die helpt om een beetje grip te krijgen op hun zorg en welzijn. En alleen lukt het niet, want er zijn ook zoveel instanties en regelingen. Deze mensen hebben behoefte aan een belangenbehartiger. Iemand die begrijpt wat er moet en weet wat er kan. Een vertrouwenspersoon die regelt dat alles op het gebied van zorg en welzijn goed functioneert.

Wat betekent mentorschap?
Het Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn. Als mentor trek je samen op met de ander en zo nodig treed je op namens de ander.

Het gaat in veel gevallen om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Als mentor behartig en bewaak je hun belangen op het gebied van zorg en welzijn.

Persoonlijke band
Bij het behartigen en bewaken van de belangen op het gebied van zorg en welzijn vormt een persoonlijke band de basis van het mentorschap. Er is tijd nodig om de ander te leren kennen. Wat vindt deze persoon belangrijk? Wat is zijn of haar passie? Daarom is het zeer waardevol om een duurzame band op te bouwen en regelmatig contact te hebben. Denk hierbij aan ongeveer vier uur per maand.

Hoe je deze tijd invult, heb je helemaal zelf in de hand. Bijvoorbeeld om de twee weken een bezoekje met een kop koffie. Samen een terrasje gaan doen. Of een wandeling bij mooi weer gaan maken. Net datgene wat bij jou en bij de ander past. Stap voor stap leer je de ander meer en meer kennen. En bouw je aan de persoonlijke band.

Naast het sociale aspect van het mentorschap, is er ook een formele kant. Als vrijwilliger wordt aan je gevraagd twee keer in het jaar aan te sluiten bij de zorgplanbespreking. Waarbij het je taak is te kijken of de zorg die wordt geleverd, voldoende aansluit bij de nood en wensen van die ander waarover jij het mentorschap hebt. Waar nodig stel je kritische vragen en kijk je mee in het zorgproces.

Hoe zit het met scholing, advies en ondersteuning en vergoeding? Dat lees je hier >>>