Delen

Opleiding en kosten

Stichting Mentorschap Limburg organiseert jaarlijks meerdere cursussen voor aspirant mentoren. Deze cursus wordt verzorgd door de coördinatoren en gastdocenten. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Goed Mentorschap
  2. De wettelijke beschermingsmaatregelen
  3. Wet- en regelgeving in de zorg
  4. Ethiek en communicatie in de zorg
  5. Doelgroepen (hoe om te gaan met)
  6. E-dossier, privacy en klachten (certificering)

De cursus is voor kandidaat-mentoren kosteloos. Mocht u als familiementor, bewindvoerder of commercieel mentor de cursus willen volgen dan zijn de kosten voor familiementoren € 75,- en voor bewindvoerder of commercieel mentor € 1.500,-.