Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia.

Delen

Familiementoren

De voorkeur van de kantonrechter gaat altijd uit naar een partner of familielid als mentor, wanneer de cliënt nog familie heeft. Immers, zij zijn het meest vertrouwd en goed bekend met voorkeuren en wensen van het betreffende familielid.

Indien u als partner of familielid aangesteld wordt als mentor, is dit voor de betrokkene erg fijn. Echter, als familiementor kun je soms in situaties terecht komen waar je even geen raad mee weet. Dan is het prettig als u uw vragen en twijfels aan een onafhankelijk deskundige mentor kan voorleggen.

Bij Stichting Mentorschap Limburg kunnen familiementoren terecht kunnen met hun vragen. De stichting wil deze familiementoren graag ondersteunen en begeleiden in hun functie als mentor.

Wij helpen hen met het indienen van het verzoek tot instelling van het mentorschap en geven advies en begeleiding wanneer dat gewenst is. Voor structurele ondersteuning en advies op maat kan de mentor een abonnement afsluiten.

Bent u familiementor of heeft een vraag aangaande het mentorschap dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsbureau voor advies en ondersteuning.