Delen

Procedure Mentor worden

Scholing en start mentorschap
Zodra je hebt aangegeven bij Stichting Mentorschap Limburg eventuele interesse te hebben in het mentorschap, word je uitgenodigd voor een kennismakinggesprek. In dit persoonlijke gesprek gaan we bespreken wat zoal je interesses zijn om mentor te worden en welke verwachtingen en voorkeuren er zijn. Zodoende kan gekeken worden welke persoon het beste bij jou past om mentor van te worden.

Vervolgens volgt een interne scholing waarin je wordt klaargestoomd om als toegeruste vrijwillige mentor aan de slag te gaan. Tegelijk wordt gezocht naar een match en het voorstel ontvang je de laatste cursusavond. Is er een klik tijdens het kennismakingsgesprek? Dan krijg je de ruimte en tijd om die ander verder te leren kennen. Binnen een afgesproken periode wordt opnieuw gekeken hoe het bevalt, waarna de aanvraagprocedure om als stichting het mentorschap aan te vragen in gang wordt gezet. Globaal duurt deze aanvraagprocedure ruim twee maanden.

Zodra de uitspraak bekend is, en de beschikking is binnengekomen bij Stichting Mentorschap Limburg, kan een mandateringsovereenkomst worden opgesteld. Dat wil zeggen: jij wordt vanaf dat moment mentor van de persoon die je hebt leren kennen, in naam van Stichting Mentorschap Limburg. Jaarlijks volgt een evaluatiemoment waarin besproken wordt hoe het mentorschap is verlopen en hoe het wordt ervaren.

Advies en ondersteuning
Stichting Mentorschap Limburg biedt te alle tijde de mentoren advies en begeleiding. Zo is er de nieuwsbrief, waarin de laatste ontwikkelingen in terug te lezen zijn. Daarnaast zijn er ook regio-ondersteuningsgroepen. Op gezette tijden komen alle mentoren uit een regio dan samen om onderlinge ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierbij wordt ook wel eens lokaal een gastspreker uitgenodigd om over een onderwerp te spreken waar vraag naar is in deze regio.

Lukt het niet om je vraag of probleem te beantwoorden binnen de regio, gaat het kantoor er verder mee aan de slag om de onderste steen boven te krijgen. Verder biedt Stichting Mentorschap Limburg ook centrale themabijeenkomsten aan, waarbij onderwerpen als “niet aangeboren hersenletsel” (NAH) of discriminatie worden behandeld. Op deze manier biedt Stichting Mentorschap Limburg steeds nieuwe kennis aan voor de vrijwillige mentoren. Je staat er dus nooit alleen voor!

Vergoedingen
De kantonrechter bepaalt de onkostenvergoeding die de betrokkene aan de vrijwilliger zal betalen. In het algemeen is dit voldoende voor de reiskosten, telefoonkosten en het bijhouden van kennis en vaardigheden.