Delen

Voorlichting en Advies

Stichting mentorschap geeft advies aan zorginstellingen, overheden en het Rijk. De stafmedewerker PR en communicatie verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten op maat. Instellingen en organisaties kunnen daarvoor een verzoek indienen of contact opnemen met de stichting.