Delen

Donatie

Waardeert u ons werk en wilt u ons graag financieel ondersteunen?

U kunt een (eenmalige) donatie doen.

Elk bedrag is welkom. We verzoeken u vriendelijk het door u gewenste bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer:

NL 91 RABO 3289 5892 93 t.n.v. Stichting Mentorschap Limburg

U kunt ook vriend worden van Stichting Mentorschap Limburg. Machtig ons voor een bedrag van minimaal € 2,- per maand. Vraag daartoe een machtigingsformulier aan via: info@mentorschaplimburg.nl