Als mentor kan ik erop letten dat geen misbruik van mijn cliënt wordt gemaakt

Delen

Oudermishandeling

Ouderenmishandeling is iets doen, of juist niet doen, waardoor een ouder persoon lijdt. Vaak begint ouderenmishandeling klein. Bijvoorbeeld iemand stevig beetpakken als deze niet luistert. Of boodschappen doen van andermans huishoudgeld… Ouderen zijn kwetsbaar voor misbruik in allerlei vormen. Een ernstige vorm is bijvoorbeeld financiële uitbuiting door naasten. Maar ook seksueel misbruik komt voor.

Er is niet altijd sprake van opzettelijke mishandeling. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. In alle gevallen is het belangrijk om er over te praten.

Ouderenmishandeling komt helaas veel voor. Slachtoffers zwijgen erover uit schaamte, angst of onvermogen om voor zichzelf op te komen. Een mentor zal bij signalen van mishandeling stappen zetten om te zorgen dat de mishandeling ophoudt en niet opnieuw begint.

Wanneer mentoren tekenen van ouderenmishandeling signaleren wordt er contact opgenomen met Veilig Thuis en wordt er een onderzoek gestart.

Wat doet Veilig Thuis? Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg kunnen slachtoffers, daders, omstanders en professionals terecht als zij zien, of vermoeden, dat er sprake is van ouderenmishandeling. Veilig Thuis adviseert en helpt. De medewerkers van Veilig Thuis zijn getraind en hebben ervaring in het bespreken van signalen van ouderenmishandeling met de betrokkenen. Zij werken daarbij nauw samen met andere professionals in de omgeving van de oudere.