Delen

Je voelt je nuttig maar ook écht nodig

Mentorschap. Het klinkt als een term uit het onderwijs, maar Stichting Mentorschap Limburg geeft er volgens de wet CBM een hele andere betekenis aan. Deze stichting koppelt mentoren aan cliënten die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Vaak kunnen de cliënten van Mentorschap Limburg niet goed meer voor zichzelf opkomen en hebben zij geen familie meer om op terug te vallen. Caroline van Iersel werkt voor Mentorschap als vrijwillig mentor: “Het mentorschap geeft zoveel voldoening: je voelt je nuttig maar ook écht nodig.”


Caroline zet zich in voor mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan ondersteuning. Dat kan gaan om mensen in de psychiatrie, ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Bij haar eerste ‘match’ wist ze meteen dat dit werk haar op het lijf was geschreven. “Ik werd gekoppeld aan een oudere man die net werd opgenomen in een verzorgingstehuis. Hij was nogal introvert en gesloten, maar je merkte dat er een verhaal achter zat.”


Smile
Gedurende de bezoeken van Caroline kwam ze steeds meer achter zijn verhaal. “Het was heftig. Hij had veel meegemaakt. Mijn cliënt was op jonge leeftijd wees geworden en stond er op zijn achttiende alleen voor. Hij had écht niemand. Ik was zo blij dat ik tijdens zijn oudere leven iets voor hem kon betekenen in zijn eenzaamheid. We bouwden echt een band op. Als ik aanbelde, zag ik een smile op zijn gezicht. Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik hem nog steeds stralen.”


Voldoening
Tot aan zijn sterfdag is Caroline betrokken geweest. “Richting zijn laatste levensfase kwam mijn cliënt toch nog in contact met een neef. Samen met hem en zijn vrouw zijn we tot het einde bij mijn cliënt gebleven. Als ik er over nadenk, doet het me nog steeds veel. Dat is ook precies wat zo fijn is aan dit werk: het kost je relatief weinig energie, maar het werk geeft je zoveel voldoening.”


Uurtje per week
Voor mensen die denken dat het mentorschap een dagtaak is: dat valt reuze mee. De gemiddelde tijdsinvestering is ongeveer vier uur per maand. Een uurtje per week dus. “Als je een goede band hebt, voelt meer tijd investeren helemaal niet als een ‘moetje’. Iedereen zou het kunnen doen”, besluit Caroline.