Delen

Mentorschap en zorgprofessionals

Het begint bij onderlinge bekendheid

Het begrip ‘Mentorschap’ is niet bij veel zorgprofessionals bekend, terwijl een mentor een belangrijke schakel kan zijn in het zorgtraject. Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen door hun geestelijke of lichamelijke toestand. Er wordt een mentor aangesteld die de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding regelt.

Waarom een mentor aanstellen?

Nu de druk op de zorg steeds meer toeneemt raken steeds meer mensen de regie over hun leven kwijt. Een veelvoorkomende situatie: iemand blijft te lang thuis wonen ondanks dat dit niet langer veilig of haalbaar is. Het kan zijn dat psychische of lichamelijke beperkingen een belemmering vormen of dat de persoon simpelweg niet meer goed ter been is. Zorgprofessionals zijn doorgaans degenen die als eerste signalen oppikken die duiden op de behoefte aan extra ondersteuning voor de cliënt.

In zo’n situatie is het verstandig om een mentor in te schakelen:
Voor de cliënt: bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.
Voor de zorgprofessional: een mentor neemt veel taken uit handen van de zorgprofessional.

Taken van een mentor zijn onder meer:
• Gesprekspartners in multidisciplinaire teams, waarbij ze input geven voor eventuele behandelingen/medicatie. Er wordt rekening gehouden met zowel medische als persoonlijke behoeften.
• Gesprekspartner bij zorgplanbespreking en het accorderen daarvan
• Verantwoordelijkheid nemen voor het regelen van een CIZ-indicatie, waardoor zorgprofessionals ontlast worden van complexe administratieve procedures
• Persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat u weet hoe het met hem/haar gaat.
• In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.
• Ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien; bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

In samenwerking met een mentor wordt de juiste zorg geregeld, een eventuele geschikte woonplek gezocht en wordt de algehele levenskwaliteit van de cliënt verbeterd.
Mentorschap biedt een waardevolle ondersteuning in het hele zorgproces. Het creëert een partnerschap dat niet alleen de belangen van de cliënt centraal stelt, maar ook zorgprofessionals ontlast.

Ken je iemand die ondersteuning van een mentor kan gebruiken, twijfel je hierover of wil je meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.