Delen

Samen zorgen voor goed mentorschap

Het ministerie van VWS kent subsidie toe aan het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’. De aanleiding van dit project is dat de groei van mentoren de afgelopen jaren is gaan achterlopen op de vraag. Mentorschap Nederland en de aangesloten stichtingen willen de komende jaren op goede wijze in de groeiende behoefte en vraag naar vertegenwoordiging en mentorschap voorzien. Door middel van een drietal pilots willen we een gezamenlijke ontwikkelingsslag maken, om slagvaardig, professioneel en goed verankerd in te slaan in het zorglandschap en het gemeentelijk sociaal domein in het volgende decennium. Stichting Mentorschap Limburg (SML) is trots op de keuze voor Limburg als pilotlocatie. SML zal zich gaan richten op netwerkontwikkeling met organisaties en werkers van het gemeentelijk sociaal domein. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan samenwerking met cliëntondersteuners, organisaties op het gebied van zorg en welzijn en sensibilisering van gemeenten.