Delen

Vacature voorzitter en penningmeester

Stichting Mentorschap Limburg kenmerkt zich als een vrijwilligersorganisatie, die staat voor uitvoering van het mentorschap van professionele kwaliteit. De rechtbank benoemt de stichting tot mentor om de belangen van personen te behartigen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding als zij zelf daar niet (meer) toe in staat zijn.

Om haar doel te realiseren is er een onbezoldigd bestuur dat het beleid ontwikkelt, bepaalt en bewaakt én zorg draagt voor kwaliteit en continuïteit. Stichting Mentorschap Limburg wordt bestuurd door vijf bestuursleden aangevuld met een aantal inhoudelijke adviseurs. Binnen het bestuur zijn verschillende portefeuilles verdeeld, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester en HRM. Het bestuur vergadert één keer in de zes weken.

Wij zijn op zoek naar een voorzitter en penningmeester met de volgende kwaliteiten:

 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in een vrijwilligersorganisatie;
 • Bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau;
 • Sociaal-maatschappelijke betrokken;
 • Integer, communicatief, constructief, open en gevoel voor humor.

Werkzaamheden Voorzitter:

 • De stichting vertegenwoordigen, zowel intern als extern.
 • Leiding geven aan de vergadering van het bestuur.
 • De vergadering voorbereiden, voorzitten en agendapunten doorlopen.
 • Monitoren of genomen besluiten worden uitgevoerd.
 • Leiding geven aan het bestuur, mede opstellen van het beleidsplan en de uitvoering monitoren, coördineren van de verschillende taken binnen de stichting en initiatieven nemen.

Werkzaamheden Penningmeester:

 • Financiële administratie
 • Belangen op haalbaarheid toetsen
 • Fondswervingen organiseren
 • Financiële achtergrond, ervaring met begrotingen en jaarrekeningen.

Reageren

Bent u geïnteresseerd in de functie van voorzitter of penningmeester?

Schrijf een korte motivatie, voeg uw CV toe en stuur deze naar Stichting Mentorschap Limburg, Mercator 1, 6135 KW Sittard, o.v.v. Sollicitatie Voorzitter/Penningmeester of per E-mail: info@mentorschaplimburg.nl. Inhoudelijke informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat, tel: 06-10148980.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.