Delen

Vrijwillige mentoren gezocht in Limburg

Mensen in Limburg die zorg ontvangen en zelf niet meer in staat zijn om voldoende mee te beslissen over de kwaliteit en inhoud van deze zorg verkeren in een kwetsbare positie. Zeker als zij geen familie of anderen om zich heen hebben die hun belangen kunnen of willen behartigen. Soms wonen ze nog thuis maar veelal wonen zij in een zorginstelling of woonvorm, zoals Daelzicht of Radar.

Op zo’n moment komt een (vrijwillige) mentor in beeld die de belangen van deze persoon zal gaan behartigen. De mentor beslist mee over de inhoud en kwaliteit van de zorg. Uiteraard vanuit de behoeften en wensen van deze persoon. Op dit moment heeft een aantal mensen in Limburg dringend een mentor nodig.

Bent u geïnteresseerd in het mentorschap? Bent u enthousiast en wilt u iets wezenlijks betekenen voor een ander? Weet u iemand die geen belangenbehartiger heeft, maar wel nodig heeft? Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

Aanmelden als vrijwilliger kan via deze link: Mentor aanmelden
Een cliënt aanmelden kan via deze link: Cliënt aanmelden

U kunt ook telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Dit kan via:
T: 06 - 101 489 80
E: info@mentorschaplimburg.nl