Delen

Wat doet een mentor?

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een volwassene die niet meer goed voor zichzelf kan zorgen en opkomen.

Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer goed zijn eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen, kan de kantonrechter een mentor benoemen. Een mentor heeft dus de juridische autoriteit om namens de cliënt op te treden in zaken die te maken hebben met de zorg, verpleging, behandeling, begeleiding, woonsituatie en dagbesteding. De mentor is geen hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de cliënt. De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de cliënt beslissingen.

Wat betekent dit concreet in de praktijk?

• Je regelt de zorg met zorgverleners en behandelaars
• Je ondersteunt je cliënt en/of vertegenwoordigt hem tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
• Je ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
• Je komt in actie als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
• Je grijpt in als een situatie niet goed is voor de cliënt en hij zelf niet in staat is om dit in te zien. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als zelfstandig wonen moeilijk wordt.
• Je onderhoudt persoonlijk contact met de cliënt, zodat je weet hoe het met hem gaat.

Een persoonlijke band vormt de basis van het mentorschap

Om de belangen van de cliënt goed te kunnen behartigen moet een mentor de cliënt goed (leren) kennen. Je bouwt een duurzame relatie op door regelmatig contact te hebben. Dit contact kan variëren van een kopje koffie drinken tot samen een wandeling maken, afhankelijk van wat bij jou en de betrokkene past. Denk hierbij aan ongeveer vier uur per maand.

Naast het sociale aspect van het mentorschap is er ook een formele kant. Als vrijwilliger wordt aan je gevraagd twee keer per jaar aan te sluiten bij de zorgplanbespreking. Hierbij is het je taak om te kijken of de zorg die wordt geleverd, voldoende aansluit bij de nood en wensen van je cliënt. Waar nodig stel je kritische vragen en kijk je mee in het zorgproces.

Ondersteuning voor de mentor

Als vrijwillige mentor werk je grotendeels zelfstandig maar je hebt altijd ondersteuning binnen handbereik. Je krijgt scholing en begeleiding van Stichting Mentorschap Limburg. Zij organiseren een basistraining voor beginnende mentoren, terugkomdagen en ontmoetingen met collega’s. Ze voorzien je van alle informatie die je nodig hebt om je werk als mentor goed te doen.